Response Hash hesaplama

Success sayfanıza post ettiğimiz değişkenler ile size verdiğimiz merchantSecretKey ‘yi kullanarak bir hashData üretmenizi bekliyoruz. Size gönderdiğimiz hashData değişkeni ile sizin oluşturduğunuz hash’in aynı olmasını kontrol ediniz. Bu işlemin bizden geldiğini doğrular.

Hash üretmek için aşağıdaki değişkenleri aşağıdaki sırada birleştiriniz ( size özel merchantSecretKey değişkeni size verilecektir. )

Response Hash PHP Kodu:

$hashstr = $MERCHANT_NO . $REFERENCE_CODE . $AUTH_CODE . $RESPONSE_CODE . $USE_3D . $RND . $INSTALLMENT . $AUTHORIZATION_AMOUNT . $MERCHANTSECRETKEY ;
$hashDatauretilen = base64_encode(pack('H*',sha1($hashstr)));
    
Response Hash .NET Kodu:

String hashString = MERCHANT_NO + REFERENCE_CODE + AUTH_CODE + RESPONSE_CODE + USE_3D + RND + INSTALLMENT + AUTHORIZATION_AMOUNT + MERCHANTSECRETKEY;
System.Security.Cryptography.SHA1 sha = new System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider();
byte[] bytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(hashString);
byte[] hashingbytes = sha.ComputeHash(bytes);
String hashData = Convert.ToBase64String(hashingbytes);