Test Form


<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Sanal POS entegrasyonu örnek PHP sayfamız</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<?php
// sx değeriniz size verilecektir
$sx="114488219|SjEH1wb6qoqWtN2X9/5Y6sVy/JxniIbR01EKWRcHxPl0iAjkadGNaNAEV5l6O3tjzcPEiFOO8OwCSb6dzo/fN/2zyv7sVbweqJvgKr7cWnMwPIgqipXBk+B7Z4bFqmeD1LlUgNMXdstufUNxmCHIfb3nT0NDrfScCxlQX8H1YYPvcNE+oTtci3fB+X/fpYec0Gu2JPAIzG74pQN07MmdHq+GSR73+RkAjMi0cP4pfjNf6C/0Igc6qcnTtYH9YIJIpRxySQ=="; 
$merchantSecretKey="_YXMmaRPOK05Gzztl9lds";   // merchantSecretKey size özel gizli bilgidir, size verilecektir.
$successUrl="https://nkolaydepo.com/success-yeni-kk-provizyon-depo-prod-yeni";  // İşlem başarılı olduğunda sonuç parametrelerinin post edileceği sayfadır.
$failUrl="https://nkolaydepo.com/fail";  // İşlem başarısız olduğunda sonuç parametrelerinin post edileceği sayfadır.
$amount="1";  // karttan çekilecek tutar
$clientRefCode="2352345";     // İşleme ait referans numaranız
$use3D="true"; // İşlemi 3D secure olmaya zorlar 
$rnd = date("d.m.Y H:i:s");    // işlem tarih ve saati
$agentCode="1236";  // varsa alt bayi kodu
$detail="false";   // True gönderilirse kredi kartı formunda ekstra bilgi alma alanları açılır. Ad soyad, Tc, Cep telefonu, Email, Açıklama, Adres 
$transactionType="sales";    // sales ya da presales olarak gönderilir, satış ya da provizyondur.
$hashstr = $sx . $clientRefCode . $amount . $successUrl . $failUrl . $rnd . $merchantSecretKey;
$hashData = base64_encode(pack('H*',sha1($hashstr)));
?>

<form method="post" action="https://paynkolaytest.nkolayislem.com.tr/Vpos">
<input type="hidden" name="sx" value="<?php echo $sx ?>">
<input type="hidden" name="successUrl" value="<?php echo $successUrl ?>">
<input type="hidden" name="failUrl" value="<?php echo $failUrl ?>">
<input type="hidden" name="amount" value="<?php echo $amount ?>">
<input type="hidden" name="clientRefCode" value="<?php echo $clientRefCode ?>">
<input type="hidden" name="use3D" value="<?php echo $use3D ?>">
<input type="hidden" name="rnd" value="<?php echo $rnd ?>">
<input type="hidden" name="agentCode" value="<?php echo $agentCode ?>">
<input type="hidden" name="transactionType" value="<?php echo $transactionType ?>">
<input type="hidden" name="hashData" value="<?php echo $hashData ?>">
<input type="submit" value="Gönder" />
</form>
</body>
</html>

sx, merchantSecretKey değerleri size Pay N Kolay tarafından gönderilecektir.

POST edilen bilgiler doğru ise kredi kartı formu ekranı açılacaktır. Kredi kartı formuna kart bilgileri girildikten sonra, 3D işlem onayı gelecektir.

İhtiyacınız olan tüm parametreleri clientRefCode ile post edebilirsiniz. Örneğin: clientRefCode=”865988522| ikinci parametre | üçüncü parametre” daha sonra bunu kendi sunucunuzda ayrıştırabilirsiniz.


<%@ Page Language="C#" %>
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Sanal POS Örnek</title>
<meta charset="utf-8">
       
</head>
<body>
<%
// sx değeriniz size verilecektir
String sx="114488219|SjEH1wb6qoqWtN2X9/5Y6sVy/JxniIbR01EKWRcHxPl0iAjkadGNaNAEV5l6O3tjzcPEiFOO8OwCSb6dzo/fN/2zyv7sVbweqJvgKr7cWnMwPIgqipXBk+B7Z4bFqmeD1LlUgNMXdstufUNxmCHIfb3nT0NDrfScCxlQX8H1YYPvcNE+oTtci3fB+X/fpYec0Gu2JPAIzG74pQN07MmdHq+GSR73+RkAjMi0cP4pfjNf6C/0Igc6qcnTtYH9YIJIpRxySQ==";   
String merchantSecretKey="_YXMmaRPOK05Gzztl9lds";   // merchantSecretKey değeriniz size verilecektir, size özel gizli bilgidir
String successUrl="https://nkolaydepo.com/success-yeni-kk-provizyon-depo-prod-yeni";  // İşlem başarılı olduğunda sonuç parametrelerinin post edileceği sayfadır.
String failUrl="https://nkolaydepo.com/fail";  // İşlem başarısız olduğunda sonuç parametrelerinin post edileceği sayfadır.
String amount="1";  // karttan çekilecek tutar
String clientRefCode="2352345";     // İşleme ait referans numaranız
String use3D="true"; // İşlemi 3D secure yapmaya zorlar 
String rnd = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy H:mm:ss");    // işlem tarih ve saati
String agentCode="1236";  // varsa alt bayi kodu
String detail="false";  // True gönderilirse kredi kartı formunda ekstra bilgi alma alanları açılır. Ad soyad, Tc, Cep telefonu, Email, Açıklama, Adres 
String transactionType="sales";    // sales ya da presales olarak gönderilir, satış ya da provizyondur.
   
String str = sx + clientRefCode + amount + successUrl + failUrl + rnd + merchantSecretKey ;
System.Security.Cryptography.SHA1 sha = new System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider();
byte[] bytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(str);
byte[] hashingbytes = sha.ComputeHash(bytes);
String hashData = Convert.ToBase64String(hashingbytes);
%>
<div>
<form method="post" action="https://paynkolaytest.nkolayislem.com.tr/Vpos">      
<input type="hidden" name="sx" value="<%=sx%>">
<input type="hidden" name="successUrl" value="<%=successUrl%>">
<input type="hidden" name="failUrl" value="<%=failUrl%>">
<input type="hidden" name="amount" value="<%=amount%>">
<input type="hidden" name="clientRefCode" value="<%=clientRefCode%>">
<input type="hidden" name="use3D" value="<%=use3D%>">
<input type="hidden" name="rnd" value="<%=rnd%>">
<input type="hidden" name="agentCode" value="<%=agentCode%>">
<input type="hidden" name="detail" value="<%=detail%>">
<input type="hidden" name="transactionType" value="<%=transactionType%>">
<input type="hidden" name="hashData" value="<%=hashData%>">
   
<input type="submit" value="Gönder" />
  
</form>
</div>
</body>
</html>

Postman Collection'da POST işlemlerini deneyebilirsiniz. Bir parametre değiştirdiğinizde hashData'yı da değiştirmeniz gerekir. 3D işlemler için CompletePayment servisi ( dönüş parametreleri sayfasında anlatılmıştır ) Postman Collection'ını indirmek için tıklayınız. ( Complete Payment servisi mevcuttur ) Complete Payment servisi için Postman Code snippet bölümünden ilgili kodları görebilirsiniz.