Kontrol ve Listeleme Servisi

İşlem Doğrulama Servisi

Bu servis ile işlemin doğruluğunu, paranın çekilip çekilmediğini kontrol edebilirsiniz. İşlemlerinizi listelemek için Panel N Kolay'ı kullanınız.

Kontrol sx ( listeleme sx değeriniz ), startDate, endDate, clientRefCode ( işlemde kullandığınız kendi referans kodunuz ), hashData değerlerini Body'de form-data olarak https://paynkolaytest.nkolayislem.com.tr/Vpos/Payment/PaymentList linkine POST ediniz.

clientRefCode boş gönderilirse ilgili tarih aralığındaki tüm işlemler gösterilir.

Postman Collection'ını indirmek için tıklayınız. Postman Code Snippet'inde kendi kullandığınız dilin kodlarını görebilirsiniz.

En fazla bir aylık data çekebilirsiniz.

TRANSACTION_TYPE sonucunun alabileceği değerler:
- cancel ( iptal işlemi )
- refund ( iade işlemi )
- sales ( satış işlemi )
- refundp ( parçalı iade işlemi )

STATUS sonucunun alabileceği değerler:
- SUCCESS
- ERROR
- NEW ( başlatılan ama bitirilmeyen, ödemesi alınmamış, complete payment methodu çağırılmamış, henüz yarıda kalmış işlem )


Örnek PHP Kodu
  
$secretkey="Secret Key değeriniz";
$sx="Listeleme SX Değeriniz";
$startDate="27.04.2023";
$endDate="27.04.2023";
$clientRefCode="Size ait işlemdeki sizin referans numaranız";
$hashtr= $sx.$startDate.$endDate.$clientRefCode.$secretkey;
$hashDatauretilen = base64_encode(pack('H*',sha1($hashtr)));

$ch = curl_init();

$arrData = array(
  "sx" => $sx,
  "startDate" => $startDate,
  "endDate" => $endDate,
  "clientRefCode" => $clientRefCode,
  "hashData" => $hashDatauretilen
);

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"https://paynkolaytest.nkolayislem.com.tr/Vpos/Payment/PaymentList");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $arrData);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$server_output = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

$obj = json_decode($server_output);
$sub_obj= $obj->result;

//var_dump($sub_obj);

$RESPONSE_CODE = ($sub_obj->RESPONSE_CODE);
$AUTH_CODE = ($sub_obj->LIST[0]->AUTH_CODE);
$STATUS = ($sub_obj->LIST[0]->STATUS);

if($RESPONSE_CODE == 2 && $AUTH_CODE > 0 && $STATUS =="SUCCESS"){
    echo "Ödeme işlemi başarılı";
    exit();
};